大阪ニューポイント日本語学校

Trường Nhật ngữ New Point Osaka

Chào mừng tới Trường Nhật Ngữ Osaka New Point!

Trường Nhật Ngữ Osaka New Point là ngôi trường tiếng Nhật dành cho người nước ngoài, tại Osaka.

Chúng tôi tích cực hỗ trợ các du học sinh cả trên phương diện học tập Tiếng Nhật, lẫn đơi sống hàng hàng.

Giúp đỡ học sinh học chuyển lên Đại Học, Viện Đại Học

Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn trong việc tìm thông tin như thông tin tuyển sinh về các trường nguyện vọng, tài liệu tham khảo, các đề thi năm trước, luận văn, sách của các giáo sư mà mình mong muốn…vv…

Trường sẽ tổ chức các buổi mô phỏng phỏng vấn và thi viết. Sau đó sẽ đưa ra các giải pháp thi N1N2 tương ứng với năng lực tiếng Nhật của học sinh.

Ngoài ra, còn có các bài giảng liên quan đến cách đọc luận văn, cách viết bản kế hoạch nghiên cứu, tiểu luận…vv…học sinh sẽ được nhà trường hướng dẫn từng người một, dựa trên năng lực tương ứng.

Để biết thêm chi tiết, bạn sẽ được tư vấn miễn phí. Đừng ngần ngại, hãy cứ hỏi chúng tôi.

Tin tức

Giới thiệu về việc gia hạn trang chủ

Hiện tại, chúng tôi đang đổi mới trang chủ. Mỗi trang sẽ được phát hành tuần tự từ tháng 4.